Czym jest Innowacja?

Słowo Innowacja pochodzi od łacińskiego Innovatio oznaczającego odnowienie. Innowacja nierozłącznie wiąże się ze zmianą, nowością, reformą i działalnością nowatorską. Za innowacje uważa się nowe fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym.

Aby mówić o innowacji muszą wystąpić dwie przesłanki: nowość oraz wartość.

 

 

Dla przykładu, walizka toaleta – jest nowością ale czy powstaje tu wartość?

 

Jaki będzie następny, wielki przełom w technice?

J.A. Schumpeter – wielki austriacki ekonomista nazywany również prorokiem innowacji, już na początku XX wieku, zajął się badaniem istoty innowacji. Zaobserwował on pewnego rodzaju fale rozwoju gospodarczego, czyli jaki rodzaj technologii był dominujący. Każda kolejna fala technologiczna w gospodarce trwa coraz krócej, zaczynając od fali tekstylno/żelazno/wodnej przez falę parowo/stalowo/kolejową, aż do obecnej fali cyfrowych sieci/oprogramowania/nowych nośników informacji.

Cyklre Schumpetarian

Przy takim tempie rozwoju technologii, jest wielce prawdopodobne, że w trakcie naszego życia będziemy świadkami jeszcze dwóch lub trzech wielkich przełomów technologicznych, a trwająca właśnie Ewolucja Informacyjna, zostanie zastąpiona Ewolucją wyższego rzędu. Być może ewolucją emocjonalną…

fale Schumpetera