Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

Biochemia dowodzi, że nie ma różnicy pomiędzy miłością a dużą tabliczką czekoladyAdwokat diabła.
miłość

Miłość jest bardzo złożonym zjawiskiem i może być interpretowana na wiele sposobów. Dla niektórych jest złożonym procesem biochemicznym, w który zaangażowanych jest wiele różnych cząsteczek – zwolennicy takiego molekularnego podejścia powołują się na budującą więzi oksytocynę lub wazopresynę którą utożsamiana jest z “włącznikiem” instynktu ojcowskiego. Poeci opiszą ją jako jedyny sens istnienia, porównają stęsknionego kochanka do powietrza bez którego nie sposób żyć. A co zrobi z miłością psycholog? Rozłoży ją na czynniki pierwsze – bardzo to romantyczne 😉

Kocha, lubi, szanuje…?

Według Elaine Hatfield i jej kolegów, istnieją dwa podstawowe rodzaje miłości: miłość romantyczna i miłość namiętna. Romantyczna miłość odznacza się wzajemnym szacunkiem, przywiązaniem, uczuciowością i zaufaniem. Rozwija się zwykle z uczuciami wzajemnego zrozumienia i wspólnego poszanowania siebie.

Natomiast miłość namiętna charakteryzuje się intensywnymi emocjami, atrakcyjnością seksualną oraz lękiem. Kiedy te intensywne emocje są odwzajemnione, ludzie czują dumę i spełnienie. Nieodwzajemnienie tej miłości prowadzi do poczucia odrzucenia i rozpaczy. Hatfield sugeruje, że namiętna miłość przemija, trwa zazwyczaj od 6 do 30 miesięcy.

Idealnie jest gdy namiętna miłość przeradza się w końcu w miłość romantyczną, która jest znacznie bardziej trwała. Co ciekawe większość ludzi pragnie relacji, które łączą w sobie bezpieczeństwo i stabilność miłości romantycznej z intensywnością miłości namiętnej, jednak Hatfield uważa, że jest to rzadkie.

Kolorowy model miłości według John’a Lee

W swojej książce z 1973 roku „Kolory Miłości”, John Lee opisał style miłości na kole kolorów. Tak jak istnieją trzy podstawowe kolory, Lee zasugerował, że istnieją trzy podstawowe style miłości. Te trzy style miłości to: (1) Eros – kolor czerwony, (2) Ludos – kolor niebieski i (3) Storge – kolor żółty.

Kontynuując analogię koła kolorów, Lee zaproponował, że tak jak można łączyć podstawowe kolory aby stworzyć kolory uzupełniające, tak można połączyć te trzy podstawowe style miłości tworząc w ten sposób dziewięć różnych wtórnych stylów miłosnych. Na przykład połączenie Eros i Ludos spowoduje powstanie Manii, czyli miłości obsesyjnej.

Typologia miłości według Lee:

 • Trzy style podstawowe:
  1. Eros – miłość idealna
  2. Ludos – miłość jako zabawa
  3. Storge – miłość jako przyjaźń
 • Three secondary styles:
  1. Mania (Eros + Ludos) – miłość obsesyjna
  2. Pragma (Ludos + Storge) – miłość pragmatyczna
  3. Agape (Eros + Storge) – miłość altruistyczna

Trójczynnikowa teoria Sternberga:

Psycholog Robert Sternberg w zaproponowanej przez siebie teorii sugeruje, że można wyodrębnić trzy składniki miłości: intymność, namiętność i zaangażowanie. Różne kombinacje tych trzech składników prowadzą do powstania różnych typów miłości. Na przykład połączenie intymności i zaangażowania powoduje powstanie miłości romantycznej, podczas gdy połączenie pasji i intymności prowadzi do miłości namiętnej.

Według Sternberga, relacje opierające się na dwóch lub więcej czynnikach są trwalsze, niż te oparte na jednym składniku. Sternberg używa terminu „miłość doskonała” do opisu kombinacji intymności, pasji i zaangażowania. Chociaż ten rodzaj miłości jest najsilniejszy i najbardziej trwały, Sternberg sugeruje, że ten typ miłości jest rzadkością.

A czym dla Ciebie jest miłość?

O mnie Dominika Wrońska

Jestem psychologiem i terapeutą EEG-biofeedback. Fascynuje mnie mózg z jego niesamowitymi możliwościami. Najbliższy moim przekonaniom jest nurt poznawczo-behawioralny, ponieważ nie pozostawia miejsca na domysły, a wszystkie wnioski opiera na mierzalnych faktach. Prywatnie jestem mamą Laury oraz Leo, którzy stanowią dla mnie niesamowitą inspirację i każdego dnia uczą mnie perfekcyjnej organizacji czasu.