Bycie tłumaczem

Jako tłumacz przekonwertujesz materiał pisemny z jednego lub więcej „języków źródłowych” na „język docelowy”, upewniając się, że przetłumaczona wersja oddaje znaczenie oryginału tak wyraźnie, jak to możliwe. Językiem docelowym jest zwykle Twój język ojczysty.

Istnieje kilka głównych rodzajów tłumaczeń: handlowe, edukacyjne, budżetowe, prawne, związane z marketingiem i reklamą, medyczne, polityczne, naukowe, techniczne. Ale możesz także pracować jako tłumacz literacki, tłumacząc dzieła beletrystyczne lub jako autor napisów, tłumacząc dialogi w filmach, programach telewizyjnych i grach wideo.

Do głównych obowiązków tłumacza należy przeczytanie oryginalnego materiału i przetłumaczenie go na język docelowym, dbając o to, aby znaczenie tekstu źródłowego zostało zachowane. Warto mieć dostęp do specjalistycznych słowników, tezaurusów i podręczników, aby znaleźć najbliższe odpowiedniki dla używanej terminologii i słów, a do tego biegle znać terminologię związaną z tematem, z którym mamy styczność.

Aby zostać tłumaczem należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Możesz zostać tłumaczem z dyplomem z dowolnego przedmiotu, pod warunkiem, że biegle posługujesz się dwoma lub więcej językami. Jednak pewne stopnie mogą zwiększyć twoje szanse na uzyskanie pracy. Jeśli myślisz o tym, aby w przyszłości pracować właśnie jako osoba zajmująca się tłumaczeniem, warto rozważyć kierunki studiów takie jak: studia tłumaczeniowe z językami, współczesne języki europejskie i/lub pozaeuropejskie lub jakikolwiek kierunek, ale studiując w formie dwujęzycznej. Należy także wziąć pod uwagę popularność danego języka – dla przykładu osoby tłumaczące na język angielski są niezwykle liczne. Warto pomyśleć o czymś mniej powszechny,

Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, ale udokumentowano doskonałe umiejętności językowe, nadal możesz zdobyć dobrą pracę tłumaczeniową. Niezależnie od tego, czy masz oficjalne kwalifikacje, czy nie, dobrze jest mieć wiedzę z dziedziny, w której możesz chcieć tłumaczyć, np. medycyny lub biznesu.

Najważniejsze są zatem umiejętności. Poza biegłą znajomością co najmniej dwóch języków, osoba ubiegająca się o takie stanowisko powinien dogłębnie znać kulturę kraju, z którego tłumaczenia chce wykonywać, opanować do perfekcji umiejętności pisania i znajomość gramatyki oraz merytoryczną wiedzą dotyczącą treści, które chce tłumaczyć.

Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju kariery – są one bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Rozwijanie udanej kariery niezależnego osoby wymaga proaktywnego podejścia. Oznacza to utrzymywanie kontaktu z kluczowymi organami zawodowymi, grupami tłumaczy i potencjalnymi pracodawcami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przydatne może być uczestnictwo w warsztatach, seminariach i kursach.

Warto wiedzieć, że większość tłumaczy pracuje na własny rachunek. Jako niezależny freelancer będziesz pracować w domu i cieszyć się elastycznymi godzinami pracy, chociaż przepływ pracy może być nieprzewidywalny. A do tego warto zadbać o stabilną motywację, gdyż brak określonego grafiku pracy może okazać się dużym utrudnieniem. Praca w małym zespole jest możliwa w biurach tłumaczeń lub firmach w dużych miastach. Mają kilkuletnie doświadczenie możesz sam pomyśleć o założeniu takiego biura.