Co to jest Coaching?

Coaching posiada wiele różnych definicji. Najprościej ujmując, jest to proces podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji pod okiem profesjonalnego trenera. Polega on na przekazywaniu wiedzy i umiejętności przez trenera klientowi, w taki sposób, aby mógł on osiągnąć zaplanowane cele. Dodatkowo proces coachingu ma za zadanie wydobycie z naszego wnętrza ukrytych pozytywnych cech i zdolności oraz potencjału.

Coaching – zarys historyczny

Coaching wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, na początku był związany z motywowaniem drużyny sportowej przez trenera w taki sposób, aby osiągnęła ona zwycięstwo w rywalizacji. W późniejszych latach nazwa „coach” przeniosła się do innych dziedzin życia, a coaching przyjął się w innych krajach świata.

Jakie są zadania coachingu?

Coaching może być stosowany w różnych sferach życia, np. zawodowych, prywatnych, rozwojowych, naukowych czy związanych z przekonaniami i nawykami. Jego potencjał jest ogromny i może przynieść szereg pozytywnych efektów. Do głównych celów coachingu należą: pomoc w zidentyfikowaniu problemów i wybraniu sposobu ich rozwiązania, pomoc w ustaleniu wyzwań i metod ich rywalizacji, pomoc w ustaleniu celów krótko i długoterminowych, a także doboru odpowiednich narzędzi do pracy nad sobą. Aby coaching przyniósł oczekiwane efekty cel musi być szczegółowo wyznaczony i opisany, natomiast relacja między trenerem, a klientem musi być oparta na zaufania i silnych pozytywnych przekonaniach. Coach powinien stanowić dla klienta autorytet i wzór do naśladowania.

Coaching w biznesie

Podejście coachingowe w biznesie prowadzonym we współczesnym świecie jest niezbędne, aby zapewnić rozwój i wymierny sukces organizacji. Jest ono bardzo cenne zarówno dla zwykłych pracowników, jak i kierowników, liderów czy samych właścicieli. Głównym celem coachingu w przedsiębiorstwie jest nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do pracy w zespole, kierowania nim oraz nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich. Organizacja korzystająca z usług coachingu z pewnością będzie miała przewagę nad konkurencją, gdyż zwiększy się jej wydajność pracy oraz kreatywność pracowników.

Jak wyznaczyć odpowiedni cel?

Sukces procesu coachingu jest możliwy tylko wtedy, gdy cel, który chcemy osiągnąć jest dobrze wyznaczony. Przede wszystkim powinien być on z reguły precyzyjny, konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny, a także jego realizacja powinna być określona w czasie. Warto jednak wiedzieć, że przypadku rozwoju osobistego cel nie zawsze będzie prosty do zmierzenia. Ważne, aby wyznaczyć zarówno cele krótko i długoterminowe oraz metody, za pomocą których będziemy je realizować. Pod żadnym pozorem nie należy odwlekać i przesuwać terminów realizacji wyznaczonych celów, ponieważ może się to okazać dla nas zgubne.

Coaching – dlaczego warto z niego skorzystać?

Coraz więcej osób korzysta z usług trenera, ponieważ chcą skutecznie uzyskać pozytywne i trwałe zmiany w swoim życiu. Profesjonalny coach pomoże dobrze nam zdefiniować cel oraz zmianę, do której dążymy. Efektywny coaching pomaga klientowi na samodzielne oswojenie z nowymi umiejętnościami. Zapisanie się na sesję coachingu ma wiele zalet. Przede wszystkim możemy zastanowić się nad swoim życiem i podjąć decyzję o zmianach na lepsze. Coachingu nie należy mylić z terapią, ponieważ terapia skupia się w dużej mierze na przeszłości, natomiast coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Udział w tego typu sesjach sprawi, że wzmocnimy swoje kompetencje miękkie, nauczymy się lepiej radzić w sytuacjach stresowych, a także posiądziemy umiejętność świadomego kierowania swoim życiem i podejmowania właściwych i korzystnych dla nas decyzji.