Czym jest Innowacja?

Zmiany są nieodłączną częścią dzisiejszego, pędzącego świata i stają jednym z wyznaczników gospodarki rynkowej. W biznesie są one konieczne, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów, a także żeby podołać konkurencji. Wprowadzanie na rynek nowych produktów, modyfikacje elementów zarządzania w organizacji czy ciągłe dążenie do znajdywania nowych sposobów eliminowania problemów prowadzą do poszukiwania nowych rozwiązań, czyli tzw. innowacji.

Co to jest Innowacja?

Innowacja posiada wiele definicji. Jedna z nich traktuje ją jako wdrożenie czegoś nowego lub udoskonalenie istniejącego produktu lub usługi, a także wprowadzenie nowej metody organizacyjnej. Pojęcie to obejmuje bardzo szeroki zakres działania w wielu obszarach. Najprościej rzecz ujmując innowacja to po prostu nowa wartość, sposób, produkt, metoda czy technologia. Według ekspertów o sukcesie w biznesie decydują przede wszystkim przełomowe innowacje na skalę światową, które służą rozwiązaniu konkretnych problemów i zaspokajaniu zidentyfikowanych potrzeb.

Podział innowacji

Wyróżniamy następujące rodzaje innowacji:

  1. Innowacja produktowa – polega ona na wprowadzeniu na rynek wyrobów, produktów, usług odznaczających się nowymi bądź ulepszonymi parametrami technicznymi, materiałami, komponentami czy funkcjonalnością. Jest to po prostu wypuszczenie na rynek wyrobu, który w jakiś sposób rozwiąże problemy pewnej części społeczeństwa i stanie się dla nich niezbędny.
  2. Innowacja procesowa – dotyczy ona głównie działu produkcji i dostawy. Obejmuje przykładowo zakup maszyn, narzędzi czy urządzeń, które służą do automatyzacji procesów produkcyjnych. Jej celem jest zazwyczaj obniżenie kosztów produkcji oraz dostawy towarów.
  3. Innowacja organizacyjna – polega ona na zmianie sposobu działania danej organizacji i wdrożeniu nowych zasad działania, nowych metod i sposobów organizacji miejsca pracy, a także stosunków z otoczeniem. Jej głównym celem jest usprawnienie pracy całej organizacji oraz optymalizacja kosztów działania przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach.
  4. Innowacja marketingowa – dotyczy między innymi zmian w wyglądzie produktów, ich opakowań, dystrybucji, strategii cenowej oraz promocji. Jej zadaniem jest umocnienie pozycji danego wyrobu na rynku, pozyskanie nowych klientów, a także skuteczne działanie w nowym segmencie.

Innowacja – dlaczego po nią sięgać?

Innowacje są niezbędne w dzisiejszych czasach. Bez nich firma stoi w miejscu i nie ma praktycznie szans na rozwój i osiągnięcie sukcesu w biznesie. Głównym powodem sięgania po innowacje jest redukcja kosztów, dzięki czemu można zapewnić wyrobowi wysoką jakość i konkurencyjną cenę. Przykładowo, firmy w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych technologii, odchodzą od procesów ręcznych na rzecz pełnej automatyzacji. Kolejnym powodem szukania innowacyjnych rozwiązań jest niezwykle ważna przewaga konkurencyjna. Już teraz nie wystarczy stosowanie przyjętych rozwiązań. Aby osiągnąć sukces w biznesie musimy być kreatywni w podejmowaniu nowatorskich działań i rozwiązywaniu problemów społeczeństwa. We współczesnym świecie konieczne jest obserwowanie światowych trendów, sukcesy innych powinny być dla nas motorem do działania. Dzięki wynalezieniu innowacyjnego produktu, metody bądź technologii możemy zapisać się nawet na kartach historii.

Czy każda firma może stosować innowacje?

Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od właścicieli i zarządów firm. Aby firma nieustannie się rozwijała i godnie rywalizowała z konkurencją powinna cały czas poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. W tym celu warto przewartościować swoje poglądy, szkolić pracowników, śledzić światowe trendy, a także pobudzać kreatywność i przestać obawiać się zmian i modernizacji.