Czym jest kreatywne rozwiązywanie problemów i dlaczego jest ważne?

Jedną z największych przeszkód na drodze do innowacji jest samozadowolenie — wygodniej jest robić to, co się umie, niż zapuszczać się w nieznane. Liderzy biznesu mogą pokonać tę barierę, mobilizując kreatywnych członków zespołu i zapewniając przestrzeń do innowacji.

Istnieje kilka narzędzi, których możesz użyć, aby pobudzić kreatywność w miejscu pracy. Jednym z nich jest twórcze rozwiązywanie problemów, które ułatwia opracowywanie innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.

Co to jest kreatywne rozwiązywanie problemów?

Badania są niezbędne przy rozwiązywaniu problemu. Ale są sytuacje, w których konkretna przyczyna problemu jest trudna do zidentyfikowania. Może się to zdarzyć, gdy nie ma wystarczająco dużo czasu, aby zawęzić źródło problemu lub istnieją różne opinie na temat jego pierwotnej przyczyny.

 

W takich przypadkach można skorzystać z kreatywnego rozwiązywania problemów, które pozwala na eksplorację potencjalnych rozwiązań niezależnie od tego, czy problem został zdefiniowany.

 

Kreatywne rozwiązywanie problemów jest mniej ustrukturyzowane niż inne procesy innowacyjne i zachęca do poszukiwania otwartych rozwiązań. Koncentruje się również na rozwijaniu nowych perspektyw i wspieraniu kreatywności w miejscu pracy. Jego zalety to:

  • Znajdowanie kreatywnych rozwiązań złożonych problemów: Badania użytkowników mogą niewystarczająco zilustrować złożoność sytuacji. Podczas gdy inne procesy innowacyjne opierają się na tych informacjach, kreatywne rozwiązywanie problemów może przynieść rozwiązania bez nich.
  • Adaptacja do zmian: Biznes ciągle się zmienia, a liderzy biznesu muszą się dostosować. Kreatywne rozwiązywanie problemów pomaga pokonywać nieprzewidziane wyzwania i znajdować rozwiązania niekonwencjonalnych problemów.
  • Pobudzanie innowacji i wzrostu: Oprócz rozwiązań, kreatywne rozwiązywanie problemów może inspirować innowacyjne pomysły, które napędzają rozwój firmy. Te pomysły mogą prowadzić do nowych linii produktów, usług lub zmodyfikowanej struktury operacyjnej, która poprawia wydajność.

 

Kreatywne rozwiązywanie problemów tradycyjnie opiera się na następujących kluczowych zasadach:

  • Zrównoważyć myślenie rozbieżne i zbieżne. Kreatywne rozwiązywanie problemów wykorzystuje dwa podstawowe narzędzia do znajdowania rozwiązań: dywergencja i konwergencja. Dywergencja generuje pomysły w odpowiedzi na problem, podczas gdy konwergencja zawęża je do krótkiej listy. Równoważy te dwie praktyki i zamienia pomysły w konkretne rozwiązania.
  • Przekształć problemy w pytania. Formułując problemy jako pytania, przestawiasz się z koncentrowania się na przeszkodach na rozwiązania. Zapewnia to swobodę burzy mózgów potencjalnych pomysłów.
  • Odroczyć ocenę pomysłów. Podczas burzy mózgów naturalne może być od razu odrzucenie lub zaakceptowanie pomysłów. Jednak natychmiastowe osądy zakłócają proces generowania pomysłów. Nawet pomysły, które wydają się nieprawdopodobne, mogą przekształcić się w wybitne innowacje po dalszych badaniach i rozwoju.
  • Skoncentrować się na „tak i” zamiast „nie, ale”. Używanie negatywnych słów, takich jak „nie”, zniechęca do kreatywnego myślenia. Zamiast tego używaj pozytywnego języka, aby budować i utrzymywać środowisko, które sprzyja rozwojowi kreatywnych i innowacyjnych pomysłów.